hp_wholeImage_1378117770579

  • Hľadáte ďalšie možnosti sebarealizácie?
  • Chcete byť užitočný pre ľudí vo svojom okolí?
  • Mať radosť zo života a pomáhať druhým?
Zapojte sa
  • Chcete spríjemniť pobyt Vašim klientom?
  • Hľadáte pre klientov stále niečo navyše?
  • Využívate pomoc aktívnych seniorov?
Zapojte sa

Termíny

31.3.2020

Uzávierka posielania prihlášok

Viac termínov

Poznáme víťazov ocenenia Dobrá duša za rok 2018

Odborná porota sa aj tento rok rozhodla oceniť a titul Dobrá duša odovzdať 3 dobrovoľníkom a jednému zariadeniu za ich aktívny a srdečný prístup, optimizmus a ochotu pomáhať seniorom odkázaným na pomoc.

Titul Dobrá duša za rok 2018 získali v kategórii jednotlivci paní Ľubica Krúpová, paní Mária Tamášiová a pán Ján Gajda.

Ocenenie v kategórii zariadenie získal Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici. Za zariadenie ocenenie prevzala pani riaditeľka PhDr. Jana Dupáková.

Čítať viac

Už po siedmy krát sme oceňovali Dobrú dušu

Dobrovoľníctvo je jednou z najkrajších možností sebarealizácie, platí to nielen pre mladých ľudí. Hoci seniorov spoločnosť často vníma ako slabších, aj medzi nimi sa nájdu Dobré duše, ktoré sú ochotné pomáhať blízkym. Dôkazom je už 7. ročník projektu, do ktorého sa zapojili domovy a jednotlivci z celého Slovenska.

Titul Dobrá duša za rok 2017 získali pani Božena z Bratislavy, pán Ján z Nitry a pani Ľudmila z Lontova.

Čítať viac

6. ročník „Dobrej duše“ pozná svojich víťazov!

Sme nesmierne radi, že stále nachádzame ľudí, ktorí radi pomôžu iným, napriek tomu, že sami potrebujú pomoc. Takáto ľudskosť a duševná podpora je pre seniorov nesmierne dôležitá, preto si dobré duše zaslúžia uznanie. Aj tento rok sme s radosťou odovzdali ocenenia za dobrovoľnícku činnosť pani Evke Kuklovej z Nitry, pani Márii Sojakovej z Nemeckej a pánovi Antonovi Michelemu z Handlovej.

Čítať viac

Vyhlasujeme šiesty ročník projektu „Dobrá duša"

Poznáte aj vy vo vašom okolí seniora, ktorý sa dlhodobo aktívne zapája do dobrovoľníckych aktivít v zariadení sociálnych služieb? Alebo sám sa aktívne podieľate na dobrovoľníckej činnosti? Tak neváhajte a prihláste sa do projektu „Dobrá duša“. Každý rok vyhlasujeme víťazov v dvoch kategóriách Jednotlivcov a Inštitúcií.

Prihlášky do šiesteho ročníka projektu DOBRÁ DUŠA môžete zasielať najneskôr do 30. mája 2017. Do projektu sa môže kandidát prihlásiť sám alebo ho môže prihlásiť iná osoba či inštitúcia. Projekt je určený pre dobrovoľníkov jednotlivcov a  zariadenia sociálnych služieb. Pre všetkých ocenených sú pripravené odmeny. Pevne veríme, že sa do projektu opäť zapoja jednotlivci a inštitúcie a pomôžu nám zviditeľniť ľudí, ktorí sa aj napriek vyššiemu veku rozhodli pomáhať a rozdávať svojmu okoliu radosť a pomoc.

Ocenili sme „Dobrú dušu“ za rok 2015

Už po piaty raz s veľkým potešením môžeme vyhlásiť nové výsledky ďalšieho ročníka projektu „Dobrá duša“. Opäť sa nám potvrdilo, že sa medzi seniormi nájdu dobrosrdeční dobrovoľníci, ktorí nezištne pomáhajú tým, ktorí ich pomoc potrebujú.   

Porota v zložení - Mgr. Peter Szabo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr.Lýdia Brichtová,PhD., poradkyňa podpredsedníčky Národnej Rady SR a Kateřina Vašínová zo spoločnosti Hartmann-Rico vyhodnotila z desiatok tipov a odporúčaní troch najlepších jednotlivcov a jedno zariadenie sociálnych služieb. Titulom Dobrá duša za rok 2015 a finančnou odmenou boli odmenené tri dobrovoľnícke aktivity seniorov a jedno zariadenie sociálnych služieb.

Čítať viac

Dobrá duša 2015

Vyhlasujeme jeho piaty ročník projektu! Chceme naďalej dobrovoľníkov motivovať, nájsť pozitívne príklady a najlepších oceniť titulom DOBRÁ DUŠA a odmeniť aj finančne. Rovnako, ako jednotlivcov, chceme odmeniť aj najlepšie domovy sociálnych služieb, ktoré dobrovoľníkom vytvárajú priestor na ich realizáciu. Kritéria pre kandidáta na titul DOBRÁ DUŠA sú jednoduché: dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku (spodná hranica je 60 rokov), pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb. V prípade inštitúcií udeľujeme titul takému domovu, ktorý vytvára čo najlepšie podmienky pre prácu dobrovoľníkov a organizuje akcie, na ktorých sa dobrovoľníci podieľajú. Všetko o možnostiach a termínoch vrátane formulára prihlášky nájdete na tu.

Poznáme Dobré duše za rok 2014

Projekt Dobrá duša už štvrtý rok hľadá a odmeňuje ľudí, ktorí dobrovoľne pomáhajú tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Napriek tomu, že v zariadeniach sociálnych služieb dostávajú seniori všetku potrebnú starostlivosť, vždy im dobre padne, ak majú vo svojej blízkosti „dobrú dušu“, ktorá im spríjemní voľné chvíle nejakou nevšednou aktivitou či pomôže vypočutím ich starostí a radostí z ich života. Aj preto je dôležité podporovať dobrovoľníctvo medzi seniormi a šíriť pozitívny príklad, ktorý motivuje aj ďalších ľudí k zmysluplným aktivitám. Seniori sa tak aktívne zapájajú do života v komunite a získavajú nový zmysel života. Projekt Dobrá duša sa snaží vyhľadať a oceniť takýchto dobrovoľníkov – seniorov, ktorí sa vždy v uplynulom roku aktívne zapájali do dobrovoľníckej práce v zariadeniach sociálnych služieb. Takisto nezabúda a oceňuje aj inštitúcie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a podporujú ich ústretovým prístupom.

Partneri projektu sú spoločnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a HARTMANN – RICO spol. s r.o..

Čítať viac

O projekte

Projekt Dobrá duša vznikol v roku 2012 za podpory spoločnosti Hartmann – Rico a.s., ktorá prišla s myšlienkou zapojiť seniorov do aktívneho života. Starší ľudia sa cítia osamotení, väčšinou sa nemajú s kým porozprávať alebo stratili chuť do života. Chceme im týmto dopriať dôstojnú starobu a zaistiť im tak radosť zo života.

Cieľom tohto projektu je vyhľadať aktívnych seniorov, ktorí radi poskytujú pomoc tým, ktorí sú sami alebo nemajú dostatočné rodinné zázemie. Samozrejme, odmeníme i zariadenia, ktoré si vážia aktívnych seniorov a vytvárajú pre nich dobré podmienky. Zapojte sa do projektu Dobrá duša i Vy, či už ste jednotlivec alebo inštitúcia a dajte nám vedieť, ako aktívne pomáhate. Vašu snahu radi oceníme.

Zásady Dobrej duše

Pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší či rýchlejší. Vyhráva tu každý: ten, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva. Dobrá duša má však svoje pravidlá. Keď ich budeme spoločne rešpektovať, svet okolo nás bude aspoň o trochu lepší. Tieto Zásady Dobrej duše prinášajú niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré majú slúžiť ako pomoc pri zapojení sa do projektu.

Viac informací

 

Prihlášky

Prihlášky v kategórii Jednotlivec musia byť podané len písomnou formou a musia obsahovať identifikačné údaje prihláseného a tiež inštitúcie, kde sa pomoc poskytuje.

Jednotlivec Inštitúcia