Výhry

Odborná komisia bude hodnotiť vytvorené podmienky na zapájanie sa seniorov z okolia do života a aktivít Vášho zariadenia. Zároveň bude hodnotiť aj prínos týchto aktivít pre Vašich klientov, rovnako ako ich inovatívnosť a dlhodobosť, kreativitu a angažovanosť Vášho zariadenia. Zo všetkých zaslaných nominácií odborná komisia vyberie jedno zariadenie, ktorému bude udelený titul „Dobrá duša Inštitúcia“. Tato inštitúcia získa zároveň peňažnú odmenu vo výške 400€.

Odborná komisia sa bude skladať z odborníkov z Ministerstva práce a sociálnych vecí, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a spoločnosti HARTMANN – RICO a.s.